نحوه پوشیدن ماسک

موارد زیر مرحله صحیح ماسک پوشیدن است:
1. ماسک را باز کنید و گیره بینی را در قسمت بالا نگه دارید و سپس حلقه گوش را با دستان خود بکشید.
2. ماسک را در برابر چانه نگه دارید تا بینی و دهان شما کاملاً پوشانده شود.
3. حلقه گوش را پشت گوش خود بکشید و آنها را تنظیم کنید تا احساس راحتی کنید.
4. برای تنظیم شکل گیره بینی از دستان خود استفاده کنید. لطفاً نوک انگشتان خود را به همراه دو طرف گیره بینی فشار دهید تا محکم بر روی بینی شما فشار داده شود. (مهر و موم شدن گیره بینی فقط با یک دست ممکن است روی سفت ماسک تأثیر بگذارد)
5. ماسک را با دست خود بپوشانید و به زور بازدم دهید. اگر احساس می کنید هوا از گیره بینی خارج می شود ، که برای سفت شدن گیره بینی لازم است. اگر هوا از لبه های ماسک فرار کند ، برای تنظیم مجدد گوش حلقه برای اطمینان از سفت بودن ، لازم است.


زمان ارسال: 20 اوت -192020